Product details

Cồn khô loại 1
Thương hiệu: Thanh Nhi
Mã sản phẩm: L1
Giá: Liên hệ
Từ khóa liên quan: conkho
Số lượng sản phẩm:

- Mỗi thùng có 10 bịch (10kg), 1 bịch có 16 viên cồn
- Thời gian cháy:      12'/viên

Trở lại