Product details

Cồn khô Siêu cháy 16 viên
Thương hiệu: Thanh Nhi
Mã sản phẩm: SC-16
Giá: Liên hệ
Từ khóa liên quan: conko , conkho
Số lượng sản phẩm:

- 10kg/thùng. Mỗi thùng có 10 bịch, 1 bịch có 16 viên cồn
 - Thời gian cháy:     15'/viên

- 10kg/thùng. Mỗi thùng có 10 bịch, 1 bịch có 16 viên cồn
 - Thời gian cháy:     15'/viên

Trở lại