Product details

Cồn khô Siêu cháy 32 viên
Thương hiệu: Thanh Nhi
Mã sản phẩm: SC-32
Giá: Liên hệ
Từ khóa liên quan: conkho
Số lượng sản phẩm:

    

- 10kg/thùng. Mỗi thùng có 10 bịch, 1 bịch có 32 viên cồn
- Thời gian cháy:      8'/viên

Trở lại