Product details

Cồn thạch lớn 60 viên
Thương hiệu: Thanh Nhi
Mã sản phẩm: TL-60
Giá: Liên hệ
Từ khóa liên quan: conthach
Số lượng sản phẩm:

- Mỗi thùng 60 hũ, 125g/hũ
- Thời gian cháy:      30 -35'/hũ

Trở lại