Product details

Cồn thạch nhỏ 120 viên
Thương hiệu: Thanh Nhi
Mã sản phẩm: TN-120
Giá: Liên hệ
Từ khóa liên quan: conthach
Số lượng sản phẩm:

- Mỗi thùng 120 hũ,  75g/hũ
- Thời gian cháy:      18-20'/hũ

Trở lại